Novinky

16.02.2018 Poslední volná místa v kroužku Cvičení R+D

Cvičení se koná každé úterý od 10:00 - 11:00 hod., pro děti od 2 - 4 let. Přihlásit se můžete online na našich stránkách nebo osobně na recepci DDM Monet.

13.02.2018 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

12.02.2018 Volná místa v kroužcích

V záložce ke stažení se můžete podívat na kroužky, kde jsou volná místa na druhé pololetí šk.roku 2017/18. Na kroužky se můžete přihlašovat online na našich stránkách nebo osobně na recepci DDM.

09.02.2018 Letní tábory 2018

Vážení návštěvníci, kompletní nabídka letních táborů a možnost přihlašování bude spuštěna 1. února 2018.

25.01.2018 Posilovna v DDM Monet - ul. Herrmannova

Upozornění pro návštěvníky: každý čtvrtek od 18:30 - 20:00 hod. je posilovna otevřena pouze pro uzavřenou skupinu. Děkujeme za pochopení.

Sportovní sekce

Profilací DDM Monet jsou sportovní aktivity.

Hlavním cílem tohoto oddělení je prohlubovat u veřejnosti zájem o sportovní aktivity, podporovat zdravou soutěživost u všech věkových kategorií, napomáhat zvyšování počtu aktivně sportujících lidí a tím je vézt ke zdravotnímu životnímu stylu. Výchovně vzdělávacím procesem se snažíme na své účastníky působit tak, aby si osvojili sportovní dovednosti, naučili se aktivně uplatňovat své myšlenky a chování ve smyslu fair play.

Sportovní sekce připravuje a zabezpečuje širokou škálu nabídky alternativních, zájmových aktivit ve volném čase pro děti předškolního, školního věku, mládež, dospělé a širokou veřejnost v rámci regionu MČ P12 a Prahy.

Všechny sportovní aktivity organizované prostřednictvím DDM Monet se snažíme nabízet  účastníkům pod vedením specializovaných a odborně fundovaných lektorů. K tomu nám dopomáhá i fakt, že všichni interní pracovníci a řada externích zaměstnanců sportovního oddělení jsou plně vysokoškolsky sportovně aprobováni.

 
  • ve školním roce 2017/2018 rozšiřujeme nabídku na 90 pravidelných zájmových útvarů a to především v míčových sportech, úpolových a tanečních sportech. Největší nabídku nabízíme ve florbale, kdy si zájemci můžou vybrat od závodní formy (nejvyšší pražská florbalová soutěž) přes „polorekreační“ (florbalová liga pražských DDM) až po rekreační úroveň. Obrovskému zájmu se těší kroužky Horolezectví, které mají momentálně přes sto dětí v kroužčích. 
  • ve sportovní nabídce mají velký ohlas již tradiční turnaje - Amatérské závody v kolečkovém bruslení, Volejbalové turnaje, Florbalové turnaje, Vánoční turnaj ve stolním tenise, Závody v lezení na umělé stěně a v neposlední řadě i sportovní dny
  • Pro letošní rok se také vymyslel projekt Volejbalové ligy pro mladší kategorii a seriál soutězí v Orientačním běhu, který je plánován na duben - červen 2018. 
  • díky špičkovému  sportovnímu  zázemí v DDM můžeme účastníkům nabídnout širokou nabídku ve výběru sportovní činnosti. Multifunkční sportovní hala, dráha na in-line bruslení, jedinečné vnitřní a venkovní lezecké stěny, posilovna, víceúčelové hřiště, asvaltové hřiště vhodné na badminton, streetball, v zimním období také bruslení na ledě. Stačí jen navštívit naše DDM – všichni jste srdečně zváni! 

Lidé ve sportovní sekci

Bc. Kateřina Matoušková

Kroužky: Kolečkové bruslení zač., mírně pokročilí, pokročilí, Beachvolejbal I.,II., Volejbal zač., mírné pokr., hraní
 

Mgr. Adam Rádl

Kroužky: Florbal liga DDM ml.,st., Florbal rekrační, Sálový fotbal
 

Tomáš Bednář

Kroužky: Horolezectví I., II., III., Beachvolejbal I., II., Jízda na koni
 

PaedDr. Pavol Niezgodzký

Kroužky: Základy sportovní gymnastiky, Sportovní gymnastika, Plavání I., II., Florbal hraní
 

Mgr. Marek Dastych

Kroužky: Kolekové bruslení zač., mírně pokročilí, R + D, Jízda na koni

Kde nás můžete sledovat