21.09.2018 Sportuj po škole za školou

jsou sportovní kroužky určené pro žáky ZŠ K Dolům. Kroužky jsou pro účastníky ZDARMA a přihlásit se můžete na recepci DDM nebo on-line na našich www.

21.09.2018 Volná místa v kroužcích Keramiky

Aktuální přehled volných míst v keramických kroužcích si můžete stáhnout v záložce ke stažení.

21.09.2018 Kroužky Mažoretek for fun - PŘIPOMÍNÁME

Kroužky ÚTERNÍCH Mažoretek for fun začínají až 9. října 2018.

20.09.2018 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

20.09.2018 Nový kroužek všestranné pohybové přípravy

Na základě velké poptávky po pohybových kroužcích pro děti mladšího školního roku vypisujeme nový kroužek pod názvem Všestranná pohybová příprava, který bude probíhat v Sokole Modřany, ve středu od 14:30 - 15:25 hod

19.09.2018 Přihlášky na zájmový kroužek šk.r. 2018/19

Přihlášky na zájmové kroužky pro šk.r. 2018/19 prosíme doručit do DDM s originálním podpisem a to buď osobně na recepci DDM (možno využít schránku před budovou) nebo poštou a to nejpozději v první den účasti na ZK.

Příměstský tábor MŠ Oáza

Dům dětí a mládeže MONET pořádá prázdninový příměstský tábor pro děti v Mateřské škole Oáza.

Týden plný her, výletů, sportování, soutěže o ceny.
O Vaše děti se postarají paní učitelky z MŠ Oázy.

Program:
1. den - Cestování po Praze/ naučné trasy, známé budovy, vyprávění o pověstech českých/ - stravu s sebou
2. den - Pohádkový les /program ve spolupráci Lesy Praha- pohádkový les Kamýk/ - oběd v MŠ
3. den - Sportovní den / s sebou vzít vlastní koloběžku - sportování, překážkové dráhy, jízda na koloběžkách, soutěže o ceny/- oběd v MŠ
4. den - Pískový hrad u Vltavy - stravu s sebou
5. den - Tvořivý den v Oáze /netradiční vyrábění ze sádrových odlitků - děti si výrobky vezmou domů/ - oběd v MŠ

Kód 177501
Název Příměstský tábor MŠ Oáza
Termín konání 16.07.2018 08:30 - 20.07.2018 16:30
Místo konání Mimo stálé objekty
Hlavní vedoucí Kateřina Matoušková
Věková skupina 4-8 let
Sraz účastníků 8:30 MŠ Oáza
Vybavení na akci dle programu
V ceně zahrnuto lektoři, pojištění, vstupy
Jiná ujednání Pouze pro děti z MŠ Oáza
Cena 1500,- Kč