18.09.2018 Kroužky Mažoretek for fun - PŘIPOMÍNÁME

Kroužky ÚTERNÍCH Mažoretek for fun začínají až 9. října 2018.

17.09.2018 Volná místa v kroužcích Keramiky

Aktuální přehled volných míst v keramických kroužcích si můžete stáhnout v záložce ke stažení.

13.09.2018 OTEVŘEN nový ZK cvičení R+D v Sokole Modřany

Pro velký zájem jsme pro Vás otevřeli nový ZK pro děti ve věku 2 - 4 let v Sokole Modřany. Termín konání čtvrtek 10:15 - 11:10 hodin. Nabízíme již poslední VOLNÉ MÍSTO. Přihlášky on-line nebo na recepci DDM. Poslední místo taktéž ještě v pondělí od 9h v DDM Herrmannova.

10.09.2018 Zahájení zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

Většina zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 bude zahájena v týdnu od 17.9. 2018.Kroužky bruslení budou zahájeny v týdnu od 10.9. 2018. Kroužky v mateřských školkách budou probíhat od měsíce října.

07.09.2018 Nový kroužek všestranné pohybové přípravy

Na základě velké poptávky po pohybových kroužcích pro děti mladšího školního roku vypisujeme nový kroužek pod názvem Všestranná pohybová příprava, který bude probíhat v Sokole Modřany, ve středu od 14:30 - 15:25 hod

06.09.2018 klub Pod prahem

Klub je otevřený od 3. září každý všední den od 14:00 - 18:00 hod. Těšíme se na vás!!

Legenda "O pověrčivé sestře"

Dle jedné legendy, byla, žila jedna dcera Krokova jménem Teta. Byla sestrou jak věhlasné Libuše, tak také Kazi. Jak známo, Teta bývala velmi pověrčivá a nerada vycházela ze svého obydlí v Údolí děsu.
Každý kdo vstoupil do blízkosti jejího panství bez ohlášení, měl tu smůlu, že zmizel v hluboké jeskyni. Nebylo to dáno tím, že by Teta byla zlá, ale konala tak spíše ze strachu z jiných.
Tím jak se klaněla všemožným bohům a zahrávala si s tajemnými silami, tu se onoho dne v jejím rajonu objevila tajemná víla, která ji zavedla do oněch míst, kde mizela místní zabloudivší čeládka, hajný, ale i šlechticové a princezny.
Může se zdáti, že v oné proláklině bylo pusto, smutno a ne příliš veselo, ale opak je pravdou. V Kodově jeskyni panoval čilý ruch, daný bohatstvím jejího otce, který nad svojí dcerou držel ochranou ruku.
No a myslíte, že se oni šťastní nešťastníci vrátili odkud přišli nebo případně společně žili, jedli, pili a hodovali na jednom kdysi známém hradě až navěky?
Prozatím můžete pouze hádat, více Vám prozradí na dalším outdoorovém výletě plný záhad a tajemství Honza a Ríša.

Kód 175354
Název Legenda "O pověrčivé sestře"
Termín konání 20.05.2018 08:00 - 19:00
Místo konání Mimo stálé objekty
Hlavní vedoucí Jan Šesták
Věková skupina 6-18 let
Vybavení na akci kvalitní boty do přírody, svačina a pití
V ceně zahrnuto pedagogický dozor, doprava, pojištění
Cena 150,- Kč