Novinky

20.04.2018 Letní technický pobytový tábor

Pozor, máme poslední volná místa. Můžete se přihlásit na našich stránkách online v sekci tábory nebo osobně na recepci DDM Monet.

20.04.2018 Letní příměstský tábor

Nově zařazujeme příměstský tábor Sportovně-vodácký, více info na našich stránkách v záložce tábory. Tábor je určen pro děti od 11-15 let.

09.04.2018 Zájmové kroužky kolečkového bruslení

Zájmové kroužky kolečkového bruslení začínají v týdnu od 16. 4. 2018. Páteční hodiny jsou posunuty z důvodu náhrady již od 13. 4. 2018. Na zájmové kroužky je možné se přihlašovat od 3. 4. 2018. Děti, které chodily na první pololetí, jsou automaticky přihlášené do pololetí druhého. Děkujeme za pochopení.

09.04.2018 Sezónní kroužky

Kroužek Běh - atletická průprava bude začínat v pondělí 16. 4. 2018. Těšíme se na vás.

23.03.2018 Doklad o zaplacení zájmového kroužku

Upozorňujeme, že v případě potřeby vystavení dokladu o zaplacení zájmového kroužku (pouze u VzP) je nutné požádat DDM o vystavení faktury. Jiné potvrzení VzP neakceptuje. Děkujeme za pochopení.

Preventivní programy pro ZŠ


Preventivní programy pro ZŠ v Modřanech
 

Preventivní programy
 

První pomoc pro děti

Diskuze na téma člověk v nouzi a správné poskytování první pomoci.

Děti se dozví, jak funguje integrovaný záchranný systém, co dělat u člověka, který je ohrožen na životě, seznámí se s základními životními funkcemi a nejčastějšími situacemi, kdy je potřeba poskytnutí první pomoci.


Délka programu je 50 minut.

Vhodné pro děti od 1 - 9 třídy.


 

Drogy – „Pravda o drogách“

 Preventivní program zaměřený na problematiku užívání drog.

Název přednášky:  10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o drogách.

- je vhodná pro žáky 4.-9. ročníků ZŠ a pro studenty SŠ
- doba přednášky 45-50 minut (školní vyuč. hodina)
- obsahuje spoustu praktických informací týkajících se negativního účinku drog. Přednáška není zaměřená na legislativu ohledně drog, ale je plná příkladů ze života,
  jaký mají drogy krátkodobý a hlavně dlouhodobý účinek na člověka. Drtivou většinu dětí a učitelů přednášky zaujaly svou jednoduchostí a praktickými příklady z praxe.
Témata přednášky:
- Proč jsou drogy pro dospívající lákavé
- Jaké falešné informace kolují o drogách mezi mládeží
- Proč je marihuana droga
- Jak drogy působí
- Mohou drogy zůstat v těle i několik let
- Jak vzniká závislost
 
O sdružení:  Řekni ne drogám - řekni ano životu

Sdružení působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1993.
Zaměřujeme se na poskytování profesionálních přednášek a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti
zneužívání drog. Zabýváme se pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).


 Hasičský program

Akce pro školy


Setkání s odvážnými cholupickými hasiči


Dopravní bezpečnost

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Je zaměřena na předávání teoretických znalostí a dovedností dětí.

Tento preventivní program hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Dopravní výchovu mohou školy zařadit do různých předmětů, jako např. prvouky, nauky o světě, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy atd.

Okruhy přednášky:

bezpečí dítěte v dopravě

  • Dítě na kole
  • Dítě ve městě – chodec
  • Děti v autě
  • Bezpečnost dětí
  • Dopravní značky
  • Křižovatky, přednosti, pravidle silničního provozu


Délka programu je 50 minut.

Vhodné pro děti od 1 - 5 třídy.
 

Městská policie 

Ve spolupráci s Městskou policíí ČR připravujeme preventivní programy určené dětem. Programy jsou zaměřeny na prevenci kriminality, zneužívání a kyberšikany.


Délka programu je 50 minut.

Vhodné pro děti od 4 - 9 třídy._____________________________________________________________

 

Kde nás můžete sledovat