18.09.2018 Kroužky Mažoretek for fun - PŘIPOMÍNÁME

Kroužky ÚTERNÍCH Mažoretek for fun začínají až 9. října 2018.

17.09.2018 Volná místa v kroužcích Keramiky

Aktuální přehled volných míst v keramických kroužcích si můžete stáhnout v záložce ke stažení.

13.09.2018 OTEVŘEN nový ZK cvičení R+D v Sokole Modřany

Pro velký zájem jsme pro Vás otevřeli nový ZK pro děti ve věku 2 - 4 let v Sokole Modřany. Termín konání čtvrtek 10:15 - 11:10 hodin. Nabízíme již poslední VOLNÉ MÍSTO. Přihlášky on-line nebo na recepci DDM. Poslední místo taktéž ještě v pondělí od 9h v DDM Herrmannova.

10.09.2018 Zahájení zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

Většina zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 bude zahájena v týdnu od 17.9. 2018.Kroužky bruslení budou zahájeny v týdnu od 10.9. 2018. Kroužky v mateřských školkách budou probíhat od měsíce října.

07.09.2018 Nový kroužek všestranné pohybové přípravy

Na základě velké poptávky po pohybových kroužcích pro děti mladšího školního roku vypisujeme nový kroužek pod názvem Všestranná pohybová příprava, který bude probíhat v Sokole Modřany, ve středu od 14:30 - 15:25 hod

06.09.2018 klub Pod prahem

Klub je otevřený od 3. září každý všední den od 14:00 - 18:00 hod. Těšíme se na vás!!


Preventivní programy pro ZŠ v Modřanech
 

Preventivní programy
 

První pomoc pro děti

Diskuze na téma člověk v nouzi a správné poskytování první pomoci.

Děti se dozví, jak funguje integrovaný záchranný systém, co dělat u člověka, který je ohrožen na životě, seznámí se s základními životními funkcemi a nejčastějšími situacemi, kdy je potřeba poskytnutí první pomoci.


Délka programu je 50 minut.

Vhodné pro děti od 1 - 9 třídy.


 

Drogy – „Pravda o drogách“

 Preventivní program zaměřený na problematiku užívání drog.

Název přednášky:  10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o drogách.

- je vhodná pro žáky 4.-9. ročníků ZŠ a pro studenty SŠ
- doba přednášky 45-50 minut (školní vyuč. hodina)
- obsahuje spoustu praktických informací týkajících se negativního účinku drog. Přednáška není zaměřená na legislativu ohledně drog, ale je plná příkladů ze života,
  jaký mají drogy krátkodobý a hlavně dlouhodobý účinek na člověka. Drtivou většinu dětí a učitelů přednášky zaujaly svou jednoduchostí a praktickými příklady z praxe.
Témata přednášky:
- Proč jsou drogy pro dospívající lákavé
- Jaké falešné informace kolují o drogách mezi mládeží
- Proč je marihuana droga
- Jak drogy působí
- Mohou drogy zůstat v těle i několik let
- Jak vzniká závislost
 
O sdružení:  Řekni ne drogám - řekni ano životu

Sdružení působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1993.
Zaměřujeme se na poskytování profesionálních přednášek a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti
zneužívání drog. Zabýváme se pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).


 Hasičský program

Akce pro školy


Setkání s odvážnými cholupickými hasiči


Dopravní bezpečnost

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Je zaměřena na předávání teoretických znalostí a dovedností dětí.

Tento preventivní program hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Dopravní výchovu mohou školy zařadit do různých předmětů, jako např. prvouky, nauky o světě, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy atd.

Okruhy přednášky:

bezpečí dítěte v dopravě

  • Dítě na kole
  • Dítě ve městě – chodec
  • Děti v autě
  • Bezpečnost dětí
  • Dopravní značky
  • Křižovatky, přednosti, pravidle silničního provozu


Délka programu je 50 minut.

Vhodné pro děti od 1 - 5 třídy.
 

Městská policie 

Ve spolupráci s Městskou policíí ČR připravujeme preventivní programy určené dětem. Programy jsou zaměřeny na prevenci kriminality, zneužívání a kyberšikany.


Délka programu je 50 minut.

Vhodné pro děti od 4 - 9 třídy._____________________________________________________________