Novinky

19.09.2017 kroužek Dramaťáček

Divadelní kroužek dramaťáček - volná místa. Každé pondělí od 15:00 - 16:00 hod, pro děti od 6 - 10 let (DDM Herrmannova).

18.09.2017 Zápisová brožura

Novou zápisovou brožuru si můžete stáhnout v záložce ke stažení, je aktualizovaná od 4. září 2017.

17.09.2017 Obsazené zájmové kroužky

Kroužky, které mají již plnou kapacitu a nelze se na ně přihlásit najdete v záložce ke stažení.

17.09.2017 Hudební přípravka

Pro velký zájem, nově otevíráme kroužek ,,Hudební přípravky" ve čtvrtek od 15:45 - 16:45hod. Kroužek je k přihlášení i on-line. Těšíme se na Vás...

16.09.2017 Informace o platbách

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se plateb prosím využívejte tento mail: platby@ddmmonet.cz nebo tel. 778 412 099. Děkujeme.

Preventivní programy pro ZŠ


Preventivní programy pro ZŠ v Modřanech
 

Preventivní programy
 

První pomoc pro děti

Diskuze na téma člověk v nouzi a správné poskytování první pomoci.

Děti se dozví, jak funguje integrovaný záchranný systém, co dělat u člověka, který je ohrožen na životě, seznámí se s základními životními funkcemi a nejčastějšími situacemi, kdy je potřeba poskytnutí první pomoci.


Délka programu je 50 minut.

Vhodné pro děti od 1 - 9 třídy.


 

Drogy – „Pravda o drogách“

 Preventivní program zaměřený na problematiku užívání drog.

Název přednášky:  10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o drogách.

- je vhodná pro žáky 4.-9. ročníků ZŠ a pro studenty SŠ
- doba přednášky 45-50 minut (školní vyuč. hodina)
- obsahuje spoustu praktických informací týkajících se negativního účinku drog. Přednáška není zaměřená na legislativu ohledně drog, ale je plná příkladů ze života,
  jaký mají drogy krátkodobý a hlavně dlouhodobý účinek na člověka. Drtivou většinu dětí a učitelů přednášky zaujaly svou jednoduchostí a praktickými příklady z praxe.
Témata přednášky:
- Proč jsou drogy pro dospívající lákavé
- Jaké falešné informace kolují o drogách mezi mládeží
- Proč je marihuana droga
- Jak drogy působí
- Mohou drogy zůstat v těle i několik let
- Jak vzniká závislost
 
O sdružení:  Řekni ne drogám - řekni ano životu

Sdružení působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1993.
Zaměřujeme se na poskytování profesionálních přednášek a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti
zneužívání drog. Zabýváme se pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).


 Hasičský program

Akce pro školy


Setkání s odvážnými cholupickými hasiči


Dopravní bezpečnost

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Je zaměřena na předávání teoretických znalostí a dovedností dětí.

Tento preventivní program hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Dopravní výchovu mohou školy zařadit do různých předmětů, jako např. prvouky, nauky o světě, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy atd.

Okruhy přednášky:

bezpečí dítěte v dopravě

  • Dítě na kole
  • Dítě ve městě – chodec
  • Děti v autě
  • Bezpečnost dětí
  • Dopravní značky
  • Křižovatky, přednosti, pravidle silničního provozu


Délka programu je 50 minut.

Vhodné pro děti od 1 - 5 třídy.
 

Městská policie 

Ve spolupráci s Městskou policíí ČR připravujeme preventivní programy určené dětem. Programy jsou zaměřeny na prevenci kriminality, zneužívání a kyberšikany.


Délka programu je 50 minut.

Vhodné pro děti od 4 - 9 třídy._____________________________________________________________

 

Kde nás můžete sledovat