18.09.2018 Kroužky Mažoretek for fun - PŘIPOMÍNÁME

Kroužky ÚTERNÍCH Mažoretek for fun začínají až 9. října 2018.

17.09.2018 Volná místa v kroužcích Keramiky

Aktuální přehled volných míst v keramických kroužcích si můžete stáhnout v záložce ke stažení.

13.09.2018 OTEVŘEN nový ZK cvičení R+D v Sokole Modřany

Pro velký zájem jsme pro Vás otevřeli nový ZK pro děti ve věku 2 - 4 let v Sokole Modřany. Termín konání čtvrtek 10:15 - 11:10 hodin. Nabízíme již poslední VOLNÉ MÍSTO. Přihlášky on-line nebo na recepci DDM. Poslední místo taktéž ještě v pondělí od 9h v DDM Herrmannova.

10.09.2018 Zahájení zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

Většina zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 bude zahájena v týdnu od 17.9. 2018.Kroužky bruslení budou zahájeny v týdnu od 10.9. 2018. Kroužky v mateřských školkách budou probíhat od měsíce října.

07.09.2018 Nový kroužek všestranné pohybové přípravy

Na základě velké poptávky po pohybových kroužcích pro děti mladšího školního roku vypisujeme nový kroužek pod názvem Všestranná pohybová příprava, který bude probíhat v Sokole Modřany, ve středu od 14:30 - 15:25 hod

06.09.2018 klub Pod prahem

Klub je otevřený od 3. září každý všední den od 14:00 - 18:00 hod. Těšíme se na vás!!

Zápis na nový školní rok 2018/2019

03.09.2018
Na zveřejněné kroužky se můžete zapisovat on-line.

http://www.ddmmonet.cz/zajmove-krouzky

Po následném potvrzení si  pak bude možné přihlášky vytisknout v Klienstkém centru. Z důvodu platnosti GDPR již přihlášky nelze zasílat pomocí e-mailu.

Při práci s Klientským centrem zaznamenáváme problémy s přihlášením druhého dítěte, kdy systém odkazuje na kontaktování pověřené osoby DDM. Problém vzniká z důvodu absence e-mailové adresy v osobní kartě účastníka. Tento problém lze vyřešit telefonickým kontaktováním na tel: 244 400 334 nebo osobně na recepci DDM.

Dovolujeme si tímto požádat všechny potvrzené přihlášené o platbu v řádném termínu splatnosti. V minulých letech se stávalo, že některé děti byly přihlášeny z června i na 3-5 ZK a v září nastoupily na jeden nebo dva kroužky. Tímto postupem dochází k blokování míst opravdovým zájemcům.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že nezaplacené přihlášky v termínu splatnosti budeme vyřazovat a nabízet náhradníkům. Vratky za kroužky jsou definovány ve Vnitřním řádu DDM. Je to vratka na základě zdravotních důvodů s potvrzením lékaře.

Prosíme tedy všechny o důkladné zvážení přihlášení dítěte s ohledem na náročnost kroužku, případné rozvrhy ve škole apod. Důvody vrácení úplaty než výše uvedené nebudou z popsaných důvodů možné.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na prvních hodinách v září...

DDM Modřany