18.09.2018 Kroužky Mažoretek for fun - PŘIPOMÍNÁME

Kroužky ÚTERNÍCH Mažoretek for fun začínají až 9. října 2018.

17.09.2018 Volná místa v kroužcích Keramiky

Aktuální přehled volných míst v keramických kroužcích si můžete stáhnout v záložce ke stažení.

13.09.2018 OTEVŘEN nový ZK cvičení R+D v Sokole Modřany

Pro velký zájem jsme pro Vás otevřeli nový ZK pro děti ve věku 2 - 4 let v Sokole Modřany. Termín konání čtvrtek 10:15 - 11:10 hodin. Nabízíme již poslední VOLNÉ MÍSTO. Přihlášky on-line nebo na recepci DDM. Poslední místo taktéž ještě v pondělí od 9h v DDM Herrmannova.

10.09.2018 Zahájení zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019

Většina zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 bude zahájena v týdnu od 17.9. 2018.Kroužky bruslení budou zahájeny v týdnu od 10.9. 2018. Kroužky v mateřských školkách budou probíhat od měsíce října.

07.09.2018 Nový kroužek všestranné pohybové přípravy

Na základě velké poptávky po pohybových kroužcích pro děti mladšího školního roku vypisujeme nový kroužek pod názvem Všestranná pohybová příprava, který bude probíhat v Sokole Modřany, ve středu od 14:30 - 15:25 hod

06.09.2018 klub Pod prahem

Klub je otevřený od 3. září každý všední den od 14:00 - 18:00 hod. Těšíme se na vás!!

Centrum pro předškolní děti Včelička

Dům dětí a mládeže Praha Modřany, pracoviště v ul. Urbánkova 3348/4

Začínáme 

3. září 2018

 
Kontakt

Tel.: 241 772 463, 773 625 935
 
Kapacita

15 dětí
 
Provozní doba CPD

Pondělí: 8:00 - 13:00
Úterý:     8:00 - 13:00
Středa:   8:00 - 13:00
Čtvrtek:  8:00 - 13:00
Pátek:    8:00 - 13:00


Doba svačiny

Svačiny mají děti své vlastní. Svačinu můžeme uložit do chladničky, nesmí se však v žádném případě vařit ani ohřívat. Rovněž pití si každé dítě nosí vlastní.

Platby v CPD

Výše školného činí 1000,- Kč/měsíc.

V případě, že je volná kapacita, nabízíme možnost jednorázového vstupu tzn. 100,- Kč/den (nutné domluvit předem).

Provoz v CPD je od 8:00 do 13:00 hodin.

Příchod dětí do CPD je od 8:00 do 9:00 hod. Pozdní příchody narušují práci a činnosti dětí.  
Vyzvedávání dětí je od 12:00 hod do 12:50 hod.
Při vyzvedávání dětí doporučujeme rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček.

Omlouvání dětí maximálně tentýž den v době od 8:00 do 8:30 hod formou SMS na tel. 
773 625 935.

Denní program CPD Včelička

  • 08.00-9.00    Příchod dětí do CPD – volná hra dětí
  • 09.00-9.30    Výchovně vzdělávací činnost 
  • 09.30-10.00  Svačina
  • 10.00-11.30  Výchovně vzdělávací činnost, pobyt venku (dle počasí)
  • 11.45-12.00  Svačina
  • 12.00-13.00  Odchod dětí z CPD - volná hra dětí

Školní rok v CPD

Roční období podzim

Přivítání dětí ve třídách, seznámení s prostředím třídy a celého CPD, zahrady DDM. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény pani učitelek. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, kde jsou uloženy. Dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Zvládnutí základních hygienických návyků a sebeobsluhy.
Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky s přírodnin. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Jak se na zimu připravují zvířátka. Odlet ptáků na jih, starost člověka o domácí i volně žijící zvířata příprava krmení na zimu. Poslech povídek, pohádek i bajek, v nichž vystupují zvířátka. Hry s padákem. Společná podzimní dílna pro rodiče a děti. Oslava Halloweenu.  

Roční období zima

Rozvoj pozitivních citů k sobě navzájem. Období plné citových prožitků spojené s čekáním na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Výroba Mikulášů, čertů a andělů. Výroba adventního věnce. Příprava na Vánoce – vyprávění, jak doma trávíme svátky vánoční, tvoření přání, vánočních dekorací, dárečků. Společné zdobení vánočního stromečku, zpívání koled. Pozorování vánoční výzdoby. Seznamování s vánočními zvyky a tradicemi. Společná setkání rodičů a dětí při oslavě Vánoc vánoční besídka dětí. Se společnou tvořivou dílnou. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Sáňkujeme a bobujeme, stavíme sněhuláka. Zimní hry a sporty, druhy oblečení – pojmenování zimního ošacení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Zimní období je čas pohádek a příběhů.

Roční období jaro

Uvědomovat si probouzející přírodu, vnímat barevnost a rozmanitost tvarů a znaků, vznik nového života mládata. Charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin, probouzející se příroda – hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin. Poznávání domácích a exotických zvířat a jejich mláďat, výlet do Přírodovědné stanice na Smíchově. Oslava Velikonoc, seznamování s tradicemi a zvyky, vyprávění o významu velikonočních svátků. Společná dílna pro rodiče a děti. Oslava Čarodějnic. Vyrábění přání k svátku maminek. Výlety do okolí. Znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití, dbát na bezpečnost dětí v dopravním provozu, částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace. Varování na nebezpečí, které na nás číhá – neznámý prostor, cizí lidé, zvířata. 

Roční období léto

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat o prázdninách. Umět požádat druhého o pomoc. Pozorování rozkvetlé louky, život různého létavého a lezoucího hmyzu. Znát názvy živočichů žijících ve vodě, obojživelníků a zvířat žijících u vody. Uvědomovat si své možnosti a limity – pěstovat u dětí pud sebezáchovy. Poznávat zvířata žijící v moři, život u moře a na pláži. Součástí programu bude i akce na ukončení školního roku Ahoj prázdniny s nácvikem pásma básniček a písniček a s předáním pamětních listů a odměn. Součástí programu jsou tvořivé dílny a plnění úkolů.