Novinky

24.05.2018 Den dětí - kroužky

Vážení návštěvníci DDM, srdečně Vás zveme na akci Den dětí, dne 31. května 2018 u lodní restaurace Port62 v Modřanech. Rádi bychom Vám také připomněli, že v době konání akce Den dětí neprobíhají v DDM žádné kroužky, a to jak v hlavní budově, tak i v budově na Urbánkové. Děkujeme za pochopení.

23.05.2018 Zápis do CPD

Zápis se koná 12. června na pobočce DDM Urbánkova, přihlášku si vyzvedněte 5. června, kdy také probíhá Den otevřených dveří, od 10:00 - 12:00 hod., na který jste srdečně zváni.

22.05.2018 Poslední místa na Všechlapech

Pozor, máme poslední volná místa na letním pobytovém táboře Všechlapy. Více informací najdete na webu v záložce tábory. Přihlásit se můžete online nebo osobně na recepci DDM.

18.05.2018 Letní technický pobytový tábor

Pozor, máme poslední volná místa. Můžete se přihlásit na našich stránkách online v sekci tábory nebo osobně na recepci DDM Monet.

18.05.2018 Ztráty a nálezy

Věci nalezené v průběhu školního roku v prostorách DDM jsou připravené k vyzvednutí na recepci DDM Monet Herrmannova. Nevyzvednuté oděvy a další potřeby budou předány v rámci akce Bazárek, kde se baví celá rodina Charitě Praha.

Centrum předškolních dětí

Centrum pro předškolní děti – Včelička (dále jen CPD)

 

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, pracoviště Urbánkova

 
V CPD předškolní vzdělávání zasahuje a rozvíjí celou osobnost dítěte v nejrůznějších oblastech – biologická oblast, psychologická oblast, interpersonální oblast, sociálně kulturní oblast, environmentální oblast.

 

Pedagog: MgA.Vanda Hofmeisterová, Mgr. Markéta Pišl Svobodová

Kontakt:  773 625 935 

Pro koho je CPD určeno: Pro 15 dětí od 3 do 6 let

Cena: 1000,- Kč /měsíc, 100,- Kč / den - jednotlivé vstupy v případě, že to kapacita CPD umožňuje

Provozní informace: CPD je v provozu každý den od 8.00 – 13.00 hod. Možnost jednorázových návštěv je třeba domluvit s vyučujícím v CPD.

Konzultace s rodiči: Konzultace s rodiči jsou možné při příchodu i odchodu dítěte, popřípadě telefonicky každý den od 08.00 do 13.00 hod.

Zápis:
Děti mohou být do CPD přijímány i v průběhu školního roku. Základ tvoří děti přihlášené na celý měsíc, jednotlivé vstupy dětí bude možné postupně doplňovat podle kapacity. Důležitý je dovršený věk 3 let.

Zápis do CPD
 
5.6.       10,00-12,00h                 vydávání přihlášek
12.6.     10,00-12,00h                odevzdání potřebných dokumentů

 
 
Celé výběrové řízení probíhá zcela anonymně a výsledky o přijetí či nepřijetí uchazečů budou dne 15. 6. 2018, uveřejněny na webu Domu dětí a mládeže Praha 12 – Monet (dále jen „DDM“) a na vstupních dveřích pobočky DDM v ul. Urbánkova 3348/4 .

Kritéria, která v rámci přijímacího řízení vedení DDM stanovilo jako rozhodující pro přijetí, jsou následující:

  • Přednostně budou přijímány stávající přihlášené děti a jejich sourozenci
  • Nutnou podmínkou k přijetí je dosažení 3 let věku dítěte, a to nejpozději 1. září 2018.
  • Uchazeči, kteří tuto podmínku nesplňují, budou zařazeni mezi náhradníky.
  • Posledním kritériem, k němuž se přihlíží, je spádovost bydliště uchazeče.
Pravidla, kterými je nutné se v průběhu přijímacího řízení řídit:
  • CPD je určené pro děti ve věku 3 – 6 letPřihlášení do CPD je platné až ve chvíli, kdy lékař v „Evidenčním listu účastníka CPD“ (obdrží zákonní zástupci dne 5. 6. 2018) potvrdí, že je Vaše dítě zdravotně způsobilé a řádně očkované.Lékařem potvrzený Evidenční list spolu s dalšími případnými dokumenty je nutné odevzdat na recepci pobočky DDM v ul. Urbánkova 3348/4
 
 
Plánované akce v CPD:Aktuální informace pro rodiče:

 

  

Kde nás můžete sledovat