Novinky

24.05.2018 Den dětí - kroužky

Vážení návštěvníci DDM, srdečně Vás zveme na akci Den dětí, dne 31. května 2018 u lodní restaurace Port62 v Modřanech. Rádi bychom Vám také připomněli, že v době konání akce Den dětí neprobíhají v DDM žádné kroužky, a to jak v hlavní budově, tak i v budově na Urbánkové. Děkujeme za pochopení.

23.05.2018 Zápis do CPD

Zápis se koná 12. června na pobočce DDM Urbánkova, přihlášku si vyzvedněte 5. června, kdy také probíhá Den otevřených dveří, od 10:00 - 12:00 hod., na který jste srdečně zváni.

22.05.2018 Poslední místa na Všechlapech

Pozor, máme poslední volná místa na letním pobytovém táboře Všechlapy. Více informací najdete na webu v záložce tábory. Přihlásit se můžete online nebo osobně na recepci DDM.

18.05.2018 Letní technický pobytový tábor

Pozor, máme poslední volná místa. Můžete se přihlásit na našich stránkách online v sekci tábory nebo osobně na recepci DDM Monet.

18.05.2018 Ztráty a nálezy

Věci nalezené v průběhu školního roku v prostorách DDM jsou připravené k vyzvednutí na recepci DDM Monet Herrmannova. Nevyzvednuté oděvy a další potřeby budou předány v rámci akce Bazárek, kde se baví celá rodina Charitě Praha.

Legenda "O pověrčivé sestře"

Dle jedné legendy, byla, žila jedna dcera Krokova jménem Teta. Byla sestrou jak věhlasné Libuše, tak také Kazi. Jak známo, Teta bývala velmi pověrčivá a nerada vycházela ze svého obydlí v Údolí děsu.
Každý kdo vstoupil do blízkosti jejího panství bez ohlášení, měl tu smůlu, že zmizel v hluboké jeskyni. Nebylo to dáno tím, že by Teta byla zlá, ale konala tak spíše ze strachu z jiných.
Tím jak se klaněla všemožným bohům a zahrávala si s tajemnými silami, tu se onoho dne v jejím rajonu objevila tajemná víla, která ji zavedla do oněch míst, kde mizela místní zabloudivší čeládka, hajný, ale i šlechticové a princezny.
Může se zdáti, že v oné proláklině bylo pusto, smutno a ne příliš veselo, ale opak je pravdou. V Kodově jeskyni panoval čilý ruch, daný bohatstvím jejího otce, který nad svojí dcerou držel ochranou ruku.
No a myslíte, že se oni šťastní nešťastníci vrátili odkud přišli nebo případně společně žili, jedli, pili a hodovali na jednom kdysi známém hradě až navěky?
Prozatím můžete pouze hádat, více Vám prozradí na dalším outdoorovém výletě plný záhad a tajemství Honza a Ríša.

Kód 175354
Název Legenda "O pověrčivé sestře"
Termín konání 20.05.2018 08:00 - 19:00
Místo konání Mimo stálé objekty
Hlavní vedoucí Jan Šesták
Věková skupina 6-18 let
Vybavení na akci kvalitní boty do přírody, svačina a pití
V ceně zahrnuto pedagogický dozor, doprava, pojištění
Cena 150,- Kč

Kde nás můžete sledovat