Novinky

11.08.2018 Příjezd tábor Homole - upřesnění

Příjezd se lehce posouvá, autobus je v koloně...cca ve 12:30 budeme v DDM.

09.08.2018 Letní tábor Duncan 2018 _ 2

Dnes dovednosti pralidí - výroba z hlíny, nástěnné malby a výroba zbraně (připevnění pazourku na klacek).

08.08.2018 Letní tábor Duncan 2018 _ 2

Včera dopoledne odbornosti, odpoledne hra v lese "Boj o území" (mezi staršími více známá pod názvem "průjem"). Dnes výlet na Modré kameny (960 m.n.m.) a do Dolního Maršova (Pohádková výstava "Do Krakonošova") , večer koupačka v termálním bazénu (je napuštěn teplými minerálními prameny vyvěrajícími v areálu lázní jako Janův a Černý pramen). V nohách máme celkem více jak 10km a všem se bude dobře spát.

06.08.2018 Informace tábor Homole 2018

najdete v sekci články...

05.08.2018 Letní tábor Duncan 2018 _ 2

Dnes dopoledne proběhlo rozřazení do kmenů k táborové hře "Doba kamená" . Kolem oběda trošičku pršelo, tak jsme po poledním klidu hrály hru uvnitř budovy a v podvečer šli všichni ven (pouštět letadla, hrát fotbal, softball apod.).

09.07.2018 Přihlášky na zájmový kroužek šk.r. 2018/19

Přihlášky na zájmové kroužky pro šk.r. 2018/19 musí být do DDM doručeny s originálním podpisem a to buď osobně na recepci DDM (možno využít schránku před budovou) nebo poštou a to nejpozději v první den účasti na ZK.

Legenda "O pověrčivé sestře"

Dle jedné legendy, byla, žila jedna dcera Krokova jménem Teta. Byla sestrou jak věhlasné Libuše, tak také Kazi. Jak známo, Teta bývala velmi pověrčivá a nerada vycházela ze svého obydlí v Údolí děsu.
Každý kdo vstoupil do blízkosti jejího panství bez ohlášení, měl tu smůlu, že zmizel v hluboké jeskyni. Nebylo to dáno tím, že by Teta byla zlá, ale konala tak spíše ze strachu z jiných.
Tím jak se klaněla všemožným bohům a zahrávala si s tajemnými silami, tu se onoho dne v jejím rajonu objevila tajemná víla, která ji zavedla do oněch míst, kde mizela místní zabloudivší čeládka, hajný, ale i šlechticové a princezny.
Může se zdáti, že v oné proláklině bylo pusto, smutno a ne příliš veselo, ale opak je pravdou. V Kodově jeskyni panoval čilý ruch, daný bohatstvím jejího otce, který nad svojí dcerou držel ochranou ruku.
No a myslíte, že se oni šťastní nešťastníci vrátili odkud přišli nebo případně společně žili, jedli, pili a hodovali na jednom kdysi známém hradě až navěky?
Prozatím můžete pouze hádat, více Vám prozradí na dalším outdoorovém výletě plný záhad a tajemství Honza a Ríša.

Kód 175354
Název Legenda "O pověrčivé sestře"
Termín konání 20.05.2018 08:00 - 19:00
Místo konání Mimo stálé objekty
Hlavní vedoucí Jan Šesták
Věková skupina 6-18 let
Vybavení na akci kvalitní boty do přírody, svačina a pití
V ceně zahrnuto pedagogický dozor, doprava, pojištění
Cena 150,- Kč

Kde nás můžete sledovat